Maksymalna Wielkość Podatku

Należy oddać władzę nad podatkami w Polsce obywatelom.

Maksymalna Wielkość Podatku

Co to jest podatek

Jawność i prostota

Uważam, że obecny system podatkowy jest na tyle skomplikowany i źle zaprojektowany, że należy go zlikwidować w całości i stworzyć nowy. Aby to zrobić w miarę sprawnie i nie naruszyć obecnego systemu proponuję wprowadzić w formie ustawy (zapewne zasadniczej) trzy punkty.

Każdy z nich powoduje różne konsekwencje:

Te trzy punkty spowodują, że podatki będą się mniej zmieniały, wszelkie urzędy będą starały się jasno je określić jak i uzgodnić je między sobą.

Każda opłata zostanie wliczona do już zapłaconego podatku, zniknie więc uznaniowość określania czy daną fakturę lub paragon można czy nie można zaliczyć w poczet podatku. Wszystkie podatki się uproszczą gdyż urzędnicy będą chcieli wiedzieć kto i ile płaci. Ukróci się dowolność w ustalaniu wszelkich danin i parapodatków nazywając je inaczej.

Każdy obywatel będzie miał wpływ na wysokość podatku a zatem też na ich zakres. Władza ograniczona dochodami będzie musiała ograniczać biurokrację.

   Jacek Szewczyk